Cirkulær økonomi

Vær med til at sætte dagsordenen for fremtidens cirkulære økonomi på Folkemødet 2017

Gennem de seneste årtier er der kommet øget fokus på anvendelsen af klodens ressourcer. Dette er sket som følge af debatten om menneskeskabte klimaforandringer – og som følge af nye teknologier, der gør det både muligt og mere lønsomt at genanvende ressourcer og affald. Både på internationalt og på nationalt plan er der udarbejdet politikker og målsætninger for reduktion af udslip og drivhusgasser, ligesom Folketinget i 2013 vedtog ”Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018”. Sammen med de kommunale affaldsplaner tilgodeser denne ressourceplan Affaldsdirektivets krav i artikel 28 om en affaldshåndteringsplan. Overordnet er målet, at der skal genanvendes mere og forbrændes mindre affald.

Hvordan praktiseres dette i dag? Er det politiske visioner og krav, der driver udviklingen? Eller er det teknologier og innovation i de private virksomheder? Er det miljømæssige eller økonomiske perspektiver? Faktum er, at vi i stigende omfang ser affaldsstoffer i den ene industri blive til råstoffer i en anden. Det sker eksempelvis inden for biogas eller asfalt. Vi ser eksempler på, hvordan overskudsvarme kan anvendes som ny energi og vi ser i stigende omfang eksempler på, at byggeaffald indsamles og genanvendes i nyt byggeri.

Men understøtter vores energi- og afgiftspolitik den cirkulære tankegang? Og hvem skal drive udviklingen – det offentlige eller det private? Hvor er der barrierer – eksempelvis i branchestandarder eller lovgivning – og hvor er der uudnyttet potentiale og konkurrencemæssige perspektiver?

Mød en række af frontløberne inden for cirkulær økonomi, når de mødes til debat om udfordringer og perspektiver ved at tænke cirkulært – og hør eksempler på innovative løsninger, der allerede i dag sikrer genanvendelse af ressourcer, stimulerer grøn og innovativ udvikling samt skaber vækst og nye jobs. Der vil blive givet eksempler på cases. Eventet afsluttes med en kort debat parterne imellem og spørgsmål fra teltet.

TID OG STED
Kæmpestrandens eventtelt
Torsdag den 15. juni 2017
kl. 16:30 – 17:30

ORDSTYRER:
Radiovært og politisk kommentator
Jarl Cordua

Bygge og anlæg

Energi og forsyning

Industriproduktion og landbrug

Offentligt Privat Samarbejde og Tripple Helix

Data- og evidensbaserede beslutninger

Drift og vedligehold af bygninger

BLIV SET OG HØRT
DELTAG I DEBATTEN

I FORBINDELSE MED FOLKEMØDET 2017 TILBYDER VI EN KOMUNIKATIONSPAKKE, DER BESTÅR AF:

Deltagelse i en 60 minutters paneldebat: ”Offentligt Privat Samarbejde – perspektiver, muligheder og udfordringer” i et af de mest centralt placerede eventtelte

En helsides advertorial i et særligt Folkemøde-tillæg, der udgives i et samarbejde mellem Reach Media og LINDSKOV. Tillægget udkommer nationalt med Berlingske op til Folkemødet og er tilgængelig for alle Folkemødedeltagerne. Herudover kan et oplag leveres til virksomheden med henblik på egen distribution til kunder og målgrupper.

Bagtæppe- og teltdekoration i form af bannere og skilte samt roll-up med eget logo forbindelse med debatten

PR-indsats i forbindelse virksomhedens deltagelse – både for- og efteromtale samt et antal fotos fra debatten til frit brug på egne platforme.

Markedsføring op til arrangementet i form af annoncering i udvalgte medier

PRIS I ALT KR. 75.000
ex. moms Udover den faste pakke kan bureauet tilbyde en række tillægspakker alt efter behov og ønske

Berlingske Media

PERSPEKTIVERNE VED CIRKULÆR ØKONOMI

En analyse fra Ellen MacArthur Fonden viser, at Danmark i 2035 kan opnå:

• en stigning i BNP på 0,8–1,4%
• 7.000–13.000 job
• 3–7 % reduktion i CO2-aftryk
• 5–50 % reduktion i forbruget af nye ressourcer for udvalgte materialer
• en stigning i nettoeksporten på 3–6%

Potentialet ligger særligt i brancher som fødevareindustrien, byggebranchen og maskin- og elektronikindustrien.

Kontakt os på mail@lindskov.com eller 70 26 19 79 og lad os tage en drøftelse om mulighederne for netop jeres virksomhed ved at deltage i Folkemødet 2017.