Offentlig-privat samarbejde

Deltag i Folkemødet 2017

I den private sektor er det helt normalt, at en virksomhed overlader visse opgaver til en anden virksomhed, så den kan fokusere på sin kerneforretning. Når det drejer sig om den offentlige sektor, står det noget anderledes til. Forskellige regeringer har enten lovgivet eller opfordret til en øget anvendelse af konkurrenceudsættelse eller udlicitering af offentlige opgaver til private aktører for at fremme anvendelsen af erfaringsudveksling og opnå bedre opgaveløsning – og måske også en bedre pris.

Mange private aktører opfatter generelt den offentlige sektor som uvillig til at give opgaver fra sig – i modsætning til vores naboland Sverige, hvor der i mange år har været et bedre samspil mellem den offentlige og den private sektor. Hvordan kan det være, at der er så stor forskel landene imellem? Og hvorfor er der overhovedet modstand mod anvendelsen af Offentligt Privat Samarbejde i Danmark?

På visse områder er der bevægelse. Inden for ejendomsdrift er der de seneste år således indgået en række OPS-aftaler i statsligt regi. Men trods et enormt efterslæb i den offentlige bygningsmasses vedligeholdelsesstandard anvendes dette værktøj ikke i samme grad i kommunerne.

Det samme gælder inden for anlægsbyggeri. Ser man inden for de bløde områder som social- og sundhedsområdet, så oplever de private aktører en markant modstand mod at lade private aktører løse opgaverne. Det samme gør sig gældende inden for administrative opgaver HR, løn og regnskab – og i en række tilfælde også IT og teknologiske løsninger. Hvad skyldes denne modstand? Og er den berettiget? Er der virkelig positive gevinster at hente ved OPS?

Mød et panel med indsigt på området, når de mødes til en debat om udfordringer og muligheder ved OPS inden for en række sektorer og ydelser. Der vil blive givet eksempler på cases, og der vil afslutningsvis være mulighed for spørgsmål fra teltet.

TID OG STED
Røgeriets eventtelt 1
Fredag den 16. juni 2017
kl. 17:45 – 18:45

ORDSTYRER:
Seniorkonsulent, public affairs
Allan Vendelbo

Offentligt Privat Samarbejde

Innovation og vækst

Langsigtede investeringer og højere kvalitet

Data- og evidensbaserede beslutninger

Social- og sundhedssektoren

Bygge- og anlægssektoren

Bliv set og hørt 
– DELTAG I DEBATTEN

I FORBINDELSE MED FOLKEMØDET 2017 UDBYDER VI EN KOMMUNIKATIONSPAKKE, DER BESTÅR AF:

Deltagelse i en 60 minutters paneldebat: ”Offentligt Privat Samarbejde – perspektiver, muligheder og udfordringer” i et af de mest centralt placerede eventtelte

En helsides advertorial i et særligt Folkemøde-tillæg, der udgives i et samarbejde mellem Reach Media og LINDSKOV. Tillægget udkommer nationalt med Berlingske op til Folkemødet og er tilgængelig for alle Folkemøde-deltagerne. Herudover kan et oplag leveres til virksomheden med henblik på egen distribution til kunder og målgrupper.

Bagtæppe- og teltdekoration i form af bannere og skilte samt roll-up med eget logo forbindelse med debatten

PR-indsats i forbindelse virksomhedens deltagelse – både for- og efteromtale samt et antal fotos fra debatten til frit brug på egne platforme.

Markedsføring op til arrangementet i form af annoncering i udvalgte medier

PRIS I ALT KR. 75.000 
ex. moms

Berlingske Media

Kontakt os på mail@lindskov.com eller 70 26 19 79 og lad os tage en drøftelse om mulighederne for netop jeres virksomhed ved at deltage i Folkemødet 2017.