Public Relations

lindskov pr

Ekstern og intern kommunikation hænger sammen. Uanset om der er tale om en mindre ejerledet virksomhed eller en børsnoteret koncern, så er god kommunikation afgørende for virksomhedens eksterne omdømme og interne medarbejdertilfredshed.

Kommunikation er mange discipliner samlet i ét begreb. Den grafiske profil i form af tryksager og annoncer er én disciplin. Skriftlig kommunikation i form af nyhedsbreve, hjemmesidetekster, sprogpolitik m.v. er en anden.

Online markedsføring af hjemmesidetekster, søgeordsoptimering med videre er en tredje. Konferencer, gå-hjem-møder, udstillinger og events er en fjerde.

Salgsstyrkens, teknikernes og servicemedarbejdernes dialog med kunderne og leverandørerne er en femte.

Direktionens og bestyrelsens kontakt til investorer og aktionærer er en sjette. Og man kan blive ved.

Hos LINDSKOV har vi valgt at tage den tilgang, at virksomhedens kommunikation til omverdenen er alle dens offentlige relationer – altså virksomhedens Public Relations.

LINDSKOV kan stille med alle kompetencer, uanset om det er strategiske kommunikationsrådgivere, grafiske designere, researchere, topjournalister, salgscoaches eller hjemmesidenørder.

Og hvis virksomheden selv har ressourcer til rådighed eller har eksterne partnere på en eller flere af disciplinerne, så løser vi det gerne i et konstruktivt, effektivt og direkte samarbejde enten som del-leverandør, total-leverandør eller projektleder.