Vækst i hele Danmark

Deltag i Folkemødet 2017

En række politiske udspil fra skiftende regeringer sigter efter at sikre vækst og udvikling i hele Danmark. Og andre pakker skal øge strategiske indsatsområder som turisme og digitalisering. Men følger de offentlige investeringer med i satsningerne? Med andre ord: Hvordan går man fra visioner og paragraffer til virkelighed?

Mange modsatrettede interesser skal forenes – eksempelvis erhvervs- og boligudvikling kontra miljø og natur. Hvordan sikrer vi trivsel og fremkommelighed i de tæt befolkede egne uden at give køb på vækst og velfærd? Og hvordan sikrer vi liv i lokalsamfundene uden for de store byer? Er det et spørgsmål om øget digitalisering, forbedret infrastruktur – eller er det detailhandel, oplevelsesøkonomi, investeringer i naturen eller måske lokalt sygehusvæsen, der er løsningen?

82 ud af 98 kommuner har i de seneste år oplevet befolkningsmæssig fremgang. Hvordan sikrer vi væksten i alle landet kommuner? Hvad har skabt fremgangen – og hvorfor er der byer og kommuner, der trods talrige initiativer og tiltag ikke får del i opsvinget?

Der skal tages hensyn i den nationale og den lokale planlægning – men hvilke? Liberalisering af planloven giver muligheder, men også udfordringer. Hvad har jordfordeling landbruget med udledning af CO2 at gøre? De statslige arbejdspladser har en rolle at spille, men er effekten realistisk?

Mød en række førende eksperter og meningsdannere på området, som vil give deres bud på faldgruber og muligheder samt eksempler på succeshistorier og cases. Panelet vil komme med konkrete forslag og værktøjer til, hvordan man dels kan understøtte den overordnede vækstdagsorden – og udmønte dem i konkrete løsninger i sit eget nærmiljø. Eventet afsluttes med en kort debat parterne imellem samt spørgsmål fra teltet.

TID OG STED
Kæmpestrandens eventtelt
Torsdag den 15. juni 2017
kl. 17:45 – 18:45

ORDSTYRER 
Torben Juulsager, Formand,
Den Danske Landinspektørforening

Boligpolitik

Byudvikling og landdistrikter

Detailhandel, erhverv og turisme

Planlov, naturpakke og jordfordeling

Sundhed og kultur

Digitalisering

BLIV SET OG HØRT
DELTAG I DEBATTEN

I FORBINDELSE MED FOLKEMØDET 2017 UDBYDER VI EN KOMMUNIKATIONSPAKKE, DER BESTÅR AF:

Deltagelse i en 60 minutters paneldebat: ”Offentligt Privat Samarbejde – perspektiver, muligheder og udfordringer” i et af de mest centralt placerede eventtelte

En helsides advertorial i et særligt Folkemøde-tillæg, der udgives i et samarbejde mellem Reach Media og LINDSKOV. Tillægget udkommer nationalt med Berlingske op til Folkemødet og er tilgængelig for alle Folkemøde-deltagerne. Herudover kan et oplag leveres til virksomheden med henblik på egen distribution til kunder og målgrupper.

Bagtæppe- og teltdekoration i form af bannere og skilte samt roll-up med eget logo forbindelse med debatten

PR-indsats i forbindelse virksomhedens deltagelse – både for- og efteromtale samt et antal fotos fra debatten til frit brug på egne platforme.

Markedsføring op til arrangementet i form af annoncering i udvalgte medier

PRIS I ALT KR. 75.000
ex. moms

Berlingske Media

Kontakt os på mail@lindskov.com eller 70 26 19 79 og lad os tage en drøftelse om mulighederne for netop jeres virksomhed ved at deltage i Folkemødet 2017.