Projekbeskrivelse

Når distancen skal brydes ned

– LH Hockerup

Hovedkontor, LH Hockerup, Lindskov Communication

Opgaven

I 2017 havde LH Hockerup et ønske om at forbedre deres kommunikationskanaler – både internt og eksternt.

Med opkøb af to andre virksomheder var medarbejderne nu fordelt på tværs af landet, antallet af arbejdersopgaver steg og det samme gjorde afstanden mellem medarbejdere, hovedkontor og kolleger. Så hvordan får man nedbrudt afstanden og sikrer at alle medarbejdere føler, at de hører til virksomheden?

Med de nye afdelinger og flere kompetencer opstod også et ønske om at udbrede kendskabet til virksomheden eksternt. Mange har en opfattelse af, at nedrivning er simpelt og ligetil. Men det er langt fra tilfældet, når man som LH Hockerup har fokus på miljøet og samtidig skal tage hensyn til borger og brugere af de bygninger, der skal nedrives. Men hvordan fortæller vi den historie til udefrakommende?

Indsatser

Interne nyhedsbreve

For at styrke kontakten og samarbejdet mellem LH Hockerup og deres medarbejdere på tværs af landsdele har vi oprettet et nyhedsbrev, der en gang om måneden bliver sendt ud internt i virksomheden. Her bliver der givet information om specifikke sager, seneste nyt, information om kolleger samt andre nyttige meddelelser.

Indholdet i nyhedsbrevene er varierende, men vi har kontinuerligt valgt at holde det kort og præcist. Medarbejderne er ofte på farten, og det skal derfor være nemt og overskueligt at læse, men samtidig sikre, at medarbejderne føler sig velorienteret om virksomhedens udvikling. Vi har derfor ligeledes haft fokus på sprogbruget, så kontorets – til tider kringlede – budskaber formidles på en personlig og let tilgængelig facon.

Facebook og LinkedIn

Udover interne nyhedsbreve og ny hjemmeside, har vi ligeledes sikret LH Hockerups tilstedeværelse på de sociale medier.

Vi planlagde to aktive sider på henholdsvis Facebook og LinkedIn, der begge havde som overordnet målsætning at skabe kendskab til LH Hockerup som nedrivningsvirksomhed.

Begge sider er præget af sæsonbetonet nyheder, historier og eksempler på deres arbejde. Derudover bliver der hver måned lagt en kort præsentation op af en medarbejder. Dette giver mulighed for at skabe relationer, personlighed og genkendelighed, når kunder og potentielle kunder, kontakter virksomheden.

Selvom temaet for opslagene på de to sider som udgangspunkt er ens, er der naturligvis taget højde for, at der er tale om to forskellige platforme med to forskellige målgrupper. Hvert opslag udformes derfor individuelt, så de er tilpasset platform og målgruppe. 

Hjemmeside

Som et led i strategien om forbedret kommunikationsindsatser og -platforme har vi ligeledes oprettet en ny hjemmeside til LH Hockerup.

Her har vi arbejdet med nye tekster, der skal forklare og beskrive kompleksiteterne i Hockerups arbejde på en måde, der er forståelig for ikke-fagfolk. Denne formidling har vi ligeledes haft fokus på i udarbejdelsen af cases. Teksterne er for så vidt muligt understøttet af en række visuelle effekter som fotos, video og ikoner, der ligeledes skal afspejle Hockerups arbejde.

Vi har således forsøgt at skabe en brugervenlig kommunikationsplatform – både i forhold til navigation og design på websitet, men i ligeså høj grad også i forhold til formidling.

Digital sikkerhedsportal på dansk og polsk

LH Hockerup havde et ønske om at skabe en e-learning portal, som skulle sætte fokus på medarbejdernes arbejdsmiljø i nedrivningsarbejdet.

Vi har derfor programmeret og skabt en sikkerhedsportal, som alle medarbejdere skal gennemgå og bestå – både ansættelsen og som genopfriskning hvert år.
Videoer og test findes både på dansk og polsk, således alle medarbejdere hos LH Hockerup kender til sikkerhedsprocesserne.

Resultater

Gennemsnitlig åbningsrate på nyh.

Facebook følgere – stigning i procent

Facebook interkationer – stigning i procent

Eksempler på nyhedsbreve