Projekbeskrivelse

Solrød Biogas

At gøre biogas spiseligt

Guided tur på anlæg, Solrød Biogas, Lindskov Communication

Opgaven

Biogas, gylle og restprodukter fra industrien. Hvordan samler man disse elementer, og gør dem til informerende og vedrørende fortællinger til både borgerne i nærområdet, beslutningstagere og virksomheder samt forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

Indsats

Presseomtale i lokale medier

Værktøjerne har blandt andet været pressemeddelelser til de lokale medier – med fokus på de nære resultater som blandt andet brugen af tang fra de lokale strande, hvilket har været med til at nedbringe lugtgener fra kysten samt de mere lokalpolitiske budskaber om, hvordan biogasanlægget er med til at nå de ambitiøse klimamål i kommunen – og erhvervsmedier – med historier om blandt andet overskud og besøgstal) samt fagmedier (hvor man borer mere i de fagspecifikke vinkler omkring biogas, udnyttelsen af biogas-restprodukt som biogødning mv..

Facebook

Udover presseomtale har vi administreret en facebookside, der siden oprettelsen har fået flere end 400 følgere/likes – udelukkende organiske. Facebooksiden bliver administreret ved, at der hver måned bliver udarbejdet en contentplan med mellem to og tre opslag om ugen. Opslagene er en blanding af faglig viden og ’informationer fra kontoret’ (rundvisninger, arrangementer o.l.).

Vi har skabt en synergi mellem det mere traditionelle PR-arbejde og de sociale medier ved at dele medieomtaler, der er fremkommet på baggrund af pressemeddelelser, på facebook. Dette forlænger levetiden af medieomtalen samt skaber et større reach.

Resultater

En annonceværdi i 2017 i omegnen af 332.000 kr.

En tredobling af rundvisninger i 2017 ift. 2016, samt en tidobling i antal rundvisninger i jan.-feb. 2018 ift. jan.-feb. 2017

2.117 besøgende på hjemmesiden det sidste halve år af 2017

108 modtagere på nyhedsbrevet

Rundvisninger på Solrød Biogas