Public Affairs

Lindskov Communication - Public Affairs

Hvis en virksomhed eller en brancheorganisation oplever et regelsæt eller en lovgivning, der er hæmmende eller direkte ødelæggende for den fremtidige eksistens, så er public affairs – eller lobbyisme som det også kaldes – et oplagt værkstøj at tage i anvendelse.

Afdækning af interessenter, research i problemstillingen, strategiudvikling og plan for indsats er nødvendige forarbejder for en professionel lobbyindsats.

Politikere, embedsfolk og journalister får informationer – ikke åbenbaringer, så rette information givet på rette sted til rette person giver ofte bedre resultater end store sagsmapper med kontante advokatformuleringer.

Hos LINDSKOV har vi årelang erfaring fra krydsfeltet mellem offentlig sektor, privat sektor, organisationer og medier – og vi ved, hvordan vi med fordel kan koble eller dekoble relevante parter og nøglepersoner i et forløb.

Forløbene kan variere meget, og en grundig drøftelse og forventningsafstemning – samt udvælgelse af de rigtige kompetencer og ressourcer før igangsættelse af samarbejdet – er afgørende for en positiv oplevelse.