Digital og social - Lindskov Communication
Public Affairs - Lindskov Communication
Strategi og analyse - Linskov Communication
PR og content - Lindskov Communication
Marketing - Lindskov Communication
Branding og strategi - Lindskov Communication

Bliv klog med Lindskov

VI DELER UD AF VORES VIDEN

En masse kloge ord om, at vi holder kurser og workshops, så vores kunder kan blive kloge

Kommunikationsrådgivning

HVORFOR ER DET EN GOD IDÉ MED ET KURSUS

Noget klogt om, hvorfor man skal vælge et kursus eller en workshop hos lige netop Lindskov

VI TILBYDER KURSUSER OG WORKSHOPS, DER GIVER VÆRDI FOR DIG

STYRK DIN LEDELSESMÆSSIGE GENNEMSLAGSKRAFT

Medie- og budskabstræning styrker din evne til at få kommunikeret de rette budskaber på den rette facon. Dette er helt afgørende, hvis du skal udtale dig i medierne, men det er også vigtigt i forhold til at kunne udfolde dit lederskab på en troværdig og inspirerende facon – både eksternt og internt. De stærkeste ledere formår at inspirere gennem tydelig og målrettet kommunikation. Stor gennemslagskraft kommer, når ledelse, faglighed og kommunikation spiller sammen.

Et medietræningsforløb hos Lindskov er skræddersyet og henvender sig både til ledere i det private og i det offentlige. Derudover kan vi tilbyde et forløb målrettet politikere, da politisk kommunikation er en særlig disciplin.

Undervisningen tager udgangspunkt i dit ansvarsområde og dine reelle udfordringer, så du igennem interviewtræningen forholder dig til virkelige problemstillinger og bliver tryg ved at kommunikere om dem. Vi underviser også ledere indenfor samme område i hold, hvor der dermed også gives mulighed for at lære af hinanden. Dette kan også være relevant for eksempelvis en byrådsgruppe.

EN STÆRK PROFIL UNDERSTØTTER DET FÆLLES PROJEKT

Det kan have stor betydning for din virksomhed eller organisation, at du formår at sælge budskabet, når medierne banker på. Nogle forespørgsler er nemme at håndtere, men er man på vej til at blive hængt ud på forsiden af en tabloidavis, skal man være klædt på til at stille op og kunne levere budskaberne knivskarpt. Når først der er brug for krisehåndtering, er det for sent at øve sig, og nogle sager bliver unødigt store, fordi de indledende bliver håndteret forkert. Derfor er det for mange virksomheder og organisationer en god investering at klæde de relevante ledere på til at kunne begå sig i pressen – og til at arbejde mere professionelt og strategisk med arbejdspladsens kommunikation. Det samme gælder i politisk sammenhæng, hvor både erfarne og mindre erfarne politikere kan have glæde af at få stillet skarpt på deres personlige udtryk.

TRE TYPER AF UNDERVISNING

Alle undervisningsforløb indledes med et inspirationsoplæg, som giver indsigt i:

 • pressens måde at arbejde på strategisk kommunikation
 • professionel pressehåndtering
 • krisehåndtering
 • klassiske fejl
 • den gode forberedelse
 • aftaler med journalisten
 • forstyrrende elementer i interviews
 • betydning af kropssprog

Herefter består undervisningen af interviewtræning, hvor vi tilbyder tre kursustyper:

I den varme stol – individuel tv-træning

Dette tilbud henvender sig til ledere/talspersoner m.fl., som har et behov for at kunne begå sig på tv, i kritiske debatter og andre sammenhænge, hvor du er ansigtet udadtil. Gennem en række såvel kritiske som mindre kritiske interviews træner vi budskaber og dit personlige udtryk, og du vil samtidig stifte bekendtskab med de forskellige former for tv-interviews. Undervejs får du mulighed for at se dele af optagelserne, som vi drøfter, og du kan efterfølgende få dem tilsendt.

Velkommen på talerstolen – individuel kommunikationstræning

Dette tilbud henvender sig til ledere og andre, som ønsker at styrke deres kommunikation og derved deres personlige gennemslagskraft. Gennem både kritiske og mindre kritiske interviews arbejder vi med dit personlige udtryk og træner din formidlingsevne. Du vil blive vurderet efter samme parametre som under tv-træning og får beskrevet, hvordan de forskellige udtryk vil fremstå i tv. Efter behov kan vi også arbejde med, hvordan du fungerer på en talerstol.

Stærkere sammen – kommunikationstræning for chefgruppen

Dette tilbud styrker både den enkelte leders udtryk og chefgruppens samlede forståelse af hinandens udfordringer, styrker og svagheder ift. kommunikation. I denne undervisning bliver hver deltager individuelt trænet i kortere seancer, og de øvrige deltagere får lov til at se med. Erfaringen viser, at der for en chefgruppe kan opnås stor læring ved både selv at sidde i den varme stol og ved at opleve, hvordan ens kollegaer klarer sig. Som afrunding på dagen drøfter vi de opnåede erfaringer og vender, hvad der ledelsesmæssigt kan arbejdes videre med. Dette forløb afholdes også for politiske grupper.

PRAKTISK INFO

Varighed

 • Individuel undervisning: kl. 9 – 15
 • Undervisning for hold: kl. 9 – 17

Sted

Vi kommer til jer, og afhængigt af antal deltagere finder vi i fællesskab det bedst egnede lokale til formålet. Vi er fleksible på ugedag og afholder også kurser i weekenden.

Miniguide med hjem

Alle deltagere vil efter kurset modtage en miniguide, som opsummerer dagens hovedpointer og giver gode råd til:

 • Hvad gør du, når pressen ringer? Tjekliste
 • Styr på budskaberne, når du skal på. Prioritering
 • Sådan afholder man et vellykket pressemøde.

OM UNDERVISEREN

(foto)

Undervisningen varetages Mia Tang, som har over 10 års erfaring med medietræning af erhvervsfolk, politikere, ledere fra organisationer og offentlige ledere.

Mia Tang er uddannet journalist og cand.mag. med overbygninger i strategisk kommunikation og erhvervsrettet psykoterapi. Efter femten år som nyhedsjournalist, heraf seks år på Christiansborg, skiftede Mia Tang for seks år siden til den anden side af bordet og var i tre år pressechef i Roskilde Kommune.

Efter folketingsvalget i 2015 blev hun presse- og kommunikationschef i Udlændinge- og Integrationsministeriet. Efter 2½ år som Inger Støjbergs presseansvarlige har hun nu valgt at vende tilbage til det private og er klar til at lære dig, hvordan man brænder igennem.

Kursus 2

Kursus 3

Kursus 4

Kursus 5

XXXXXXX

LARS LINDSKOV, LINDSKOV COMMUNICATION

XXXXXXX

CATRINE EISENREICH