Almene boliger på markedsvilkår

Hvordan kunne øget konkurrence om almene boliger se ud – fx. uden tilskud?

I dag bygger almene boliger på kommunal grundkapital og en statsgaranteret finansiering. Samtidig stiger behovet for boliger, mens byggepriserne stiger.

Hvordan kunne en øget konkurrence om almene boliger se ud, og kan man forestille sig almene boliger uden tilskud? Temaer i debatten kunne være:

  • Hvem kan finansiere almene boliger – investeringsfonde, pensionskasser, realkredit på markedsvilkår
  • Effektivisering af almene boliger – hvordan ser det ud i praksis?
  • Udbudsvilkår, konkurrencefremme, offentligt opgavetyveri

Paneldeltagere:

  • Bo Jørgensen, adm. direktør Boligselskabet Sjælland
  • Marcus Vestager, medlem af Københavns Borgerrepræsentation, Socialdemokratiet
  • Mette Feifer, markedsdirektør, Dansk Erhverv

Moderator: Jarl Cordua

Lørdag kl. 11-11:50