Vores public affairs team består af en række konsulenter og seniorkonsulenter, der alle har meget erfaring med det politiske liv både i folketinget, regionsråd, byråd, store danske selskaber og forvaltningen.

Den danske stat fylder meget i virksomheders arbejde, og det er sjældent, at der går en dag uden, at man i den private sektor er i berøring med staten – hvad end det er, at man giver tilbud på et udbud, betaler sin skat eller transporterer sine varer på offentlige veje. De mange daglige interaktioner med staten har sine rødder i en dynamisk og til tider kompliceret lovgivning, der konstant er i udvikling.

I alle lovgivningsprocesserne er der mange forskellige aktører, som søger at fremme netop deres dagsorden. Når mange stemmer taler, høres kun støj; det kræver derfor, at man grundigt overvejer sine argumenter inden man begynder at lobbye og advokere for en sag. Som bureau kan vi hjælpe jer med at give de tekniske detaljer en politisk dimension, så netop jeres sag bliver hørt.

Alt dette er noget vores dygtige medarbejdere står klar til at hjælpe med, hvis du oplever at lovgivningen begrænser eller skader din virksomhed. Bureauets bredspektrede kompetencefelt betyder, at vores kommunikationsafdeling står klar med assisterende værktøjer, hvilket gør, at vi kan tilbyde en række forskellige strategiske indgangsvinkler

STRATEGISK VÆRKTØJSKASSE

En Public Affairs indsats bygges op af en række forskellige strategiske elementer alt efter opgavens udformning og tidsramme. Hvad end der er tale om en hastende sag i forhold til en konkret politisk udvikling, en monitering af den politisk tilstand inden for en bestemt sektor eller en indsats for at større lovændringer på længere sigt, arbejder teamet målrettet for at skabe gode resultater, gennem dialog, faglighed og netværk. Forløbene kan variere meget, og en grundig drøftelse og forventningsafstemning – samt udvælgelse af de rigtige kompetencer og ressourcer før igangsættelse af samarbejdet – er afgørende for en positiv oplevelse.

ETISKE ASPEKTER

Vi handler altid med udgangspunkt DI Rådgiverne og Public Relations Branchen principper for god lobbyisme, for at beskytte kundens- og egen troværdighed. Vores arbejde udføres altid med respekt for de demokratiske processer, og vi efter at finde de samfundsnyttige elementer i netop jeres sag.