Den rette strategi

AT LÆGGE EN STRATEGI FOR DIN VIRKSOMHEDS KOMMUNIKATION OG MARKEDSFØRING ER MED TIL AT GIVE STØRST MULIGT UDBYTTE, SÅ DU KAN FÅ SUCCES.

Hvad er målsætningen for din virksomhed? Og har du tænkt over, hvordan en tilrettelagt strategi for din virksomheds kommunikation og markedsføring er med til at give størst muligt udbytte?

Vi har hjulpet små lokale virksomheder med at øge kendskabsgraden, mellemstore virksomheder i vækstperioder med mangel på medarbejdere, og store virksomheder med opkøb og fusioner.

Uanset hvilken målsætning, din virksomhed har, står vi klar til at hjælpe med udvikling af den rette strategi, der kan gøre målsætning til virkelighed.

Kommunikationsrådgivning

EN STÆRK KOMMUNIKATIONSINDSATS KRÆVER SAMMENHÆNG PÅ TVÆRS AF DISCIPLINERNE.

Hos os får du en rådgivning, der tager udgangspunkt i helheden. Det vil sige, at vi indtænker alle kommunikationsdiscipliner og -platforme (aviser, hjemmesider, sociale medier, udendørs bannere, tv reklamer mv.), vi har fokus på jeres målsætninger, forretningsområder og målgrupper – og vi tager samtidig højde for jeres konkurrenter og markedets udvikling.

Vi udvikler koncepter, hvor alle indsatser bliver udtænkt, så de understøtter hinanden; en artikel kan deles på de sociale medier og understøtte den politiske indsats, annoncer kan køre både i aviser, på digitale søgemaskiner, f.eks. Google, og de sociale medier, og videomateriale præsenteres både på hjemmesiden, de sociale medier og som annoncer.

På den måde går de vigtige budskaber igen på alle platforme – og sikrer dermed en stærk kommunikationsstrategi.

VORES DISCIPLINER

PR, der skaber værdi

I korte træk handler PR om, hvilket navn du har, og hvilken historie du fortæller. Hvordan omtales din virksomhed i pressen? Og er kunderne så positivt stemte over for din virksomhed, at de omtaler dig på de sociale medier?

Alle virksomheder er afhængige af et godt omdømme – og med en strategisk presseindsats er det muligt at skabe både omtale, debat og kendskab.
Positiv presseomtale giver virksomheden mulighed for at komme ud med et budskab. Og da der ikke er tale om betalt profilering, får du som afsender mere tyngde og troværdighed ved denne type omtale.

Men det kan hurtigt gå den anden vej. Dårlig omtale i aviserne og på de sociale medier kan nemt skade virksomheden. Det er derfor vigtigt at have en strategisk plan, der ikke kun tager højde for den positive men også den mindre positive omtale.

At fortælle den gode historie

Nu tænker du måske: ’Er vi overhovedet spændende nok at skrive om? ’ Ja!

Alle har en historie at fortælle. Uanset om du sidder i en børsnoteret virksomhed, eller er en lille lokal tømrer. Det handler blot om at se historierne.
Vi har f.eks. fortalt historien om gummiets vej fra mælkebøtter til bildæk, den nyansatte medarbejder, der altid bærer røde benklæder eller millionopkøbet af en konkurrerende virksomhed. Og vi vil påstå, at minimum to af de tre eksempler aldrig ville have fundet vej til spalterne, hvis ikke de blev hjulpet på vej af det strategiske PR-arbejde.

Hos Lindskov Communication arbejder vi med mange forskellige brancher og typer af virksomheder – store som små – og vores team af journalister kan derfor få den gode historie ud af hvad som helst. Uanset om det handler om årsrapporter, udvidelser, lokale historier eller noget helt fjerde.

Eksempler på artikler:

Marketing

Får din virksomhed nok værdi ud af marketingbudgettet? Har I brug for hjælp til optimering af marketingindsatsen, så udbyttet bliver endnu større? Så tag os med på råd!

Marketing er ikke blot udsendelse af budskaber til modtagere, men handler i dag langt mere om strategiske beslutninger i en virksomhed. Hvilke kanaler skal benyttes? Hvordan leverer man relevant indhold, som sikrer effektiv anvendelse og udbytte af virksomhedens markedsføringsbudget? Og ikke mindst, hvordan formidler vi fagteknisk viden på en forståelig og let tilgængelig måde, så alle forstår det?

Hos LINDSKOV arbejder vi professionelt og strategisk med vores kunders markedsføring, så hele kommunikationen understøtter forretningsmålene. Vi tager udgangspunkt i jeres forretning, viden og ekspertise. Vi hjælper jer med at finde potentielle kunder og vise dem, hvorfor de skal vælge lige netop jer.

Visuel identitet

Ord alene fanger ikke kundernes opmærksomhed. Det gør derimod lækre billeder, spændende ikoner eller en stor farverig overskrift. Ønsker din virksomhed at gøre sig bemærket, er det derfor vigtigt, at I kommunikerer via visuelle kanaler, f.eks. annoncer, film og præsentationer, og ikke kun arbejder med ord.
Når det kommer til den visuelle kommunikation, er det vigtigt med en rød tråd gennem alt materiale – uanset om det er trykte eller digitale materialer. En ensartet visuel identitet skaber nemlig sammenhæng og giver bedre forudsætninger for at blive husket hos en potentiel kunde.

Hos Lindskov Communication har vi stor erfaring med at arbejde på tværs af de forskellige medier. Vi har altid fokus på jeres visuelle udtryk og sørger for, at den er gennemgående i alt fra brochure, annoncer, film, hjemmeside og aktiviteter på de sociale medier – og så er den naturligvis altid suppleret med en fængende tekst, der præsenterer virksomhedens vigtigste budskab.

Trænger det visuelle udtryk til en opfriskning? Eller savner I en rød tråd? Vi hjælper naturligvis også med at udvikle et visuelt koncept, der afspejler hvem I er som virksomhed.

Digital kommunikation

Vores kommunikation i dagligdagen bliver mere og mere digital. Vi handler og søger informationer på nettet som aldrig før, og en stærk digital kommunikation og tilstedeværelse er derfor en vigtig del af en virksomheds kommunikation.

Hos Lindskov Communication hjælper vi både med design og opsætning af en helt ny side eller blot en opfriskning af den eksisterende side – uanset om det er den simple virksomhedsside, komplekse organisationsside eller måske en undervisningsportal.

Indhold og formidling

Men en hjemmeside er mere end en lækker opsætning. Indholdet skal tilpasses og formidles, så det passer til den rette målgruppe. Det er f.eks. ikke mange, der forstår de juridiske vendinger, ligesom en fagteknisk beskrivelse af en maskine ofte skaber mere forvirring end afklaring.

Vores dygtige MarCom team har stor erfaring med at omsætte komplekse og fagtekniske tekster til almindeligt dansk, så ikke-fagpersoner får glæde af informationen.

Bliv synlig på nettet

Nu har du en lækker hjemmeside med godt indhold, og så vælter det vel ind med besøgende? Ikke nødvendigvis. Konkurrencen på nettet er stor – og vokser støt – og det er derfor vigtigt med en målrettet indsats, der kan skabe synlighed. For hvad er meningen med en flot hjemmeside, hvis ikke den bliver fundet?

Vi tilbyder

Som en del af vores digitale pakke tilbyder vi:

 • Søgemaskine optimering (SEO)
  SEO er et gratis redskab til at gøre din hjemmeside mere tydelig for Google og dermed potentielle kunder. Jo bedre SEO en hjemmeside har, des tidligere bliver den vist på Google.
 • Opsætning samt overvågning af Google Analytics
  Med Google Analytics får vi et overblik over trafikken på jeres hjemmeside. På den måde kan vi få viden om, hvilken side jeres brugere oftes besøger, hvor længe de opholder sig på siden, hvordan de navigerer rundt på siden mv. – alt sammen oplysninger, vi kan benytte til at optimere jeres hjemmeside, så vi giver brugerne mest muligt værdi.
 • Opsætning og vedligeholdelse af søgemaskineannoncering (SEM)
  Den mest brugte søgemaskineoptimering herhjemme er Googles AdWords, da langt størstedelen af danskerne benytter sig af Google.
  AdWords er Googles annoncer, det vil sige, at du kan købe dig til en bedre placering på Googles søgeresultater. Når du foretager en søgning, vil de 4 øverste resultater som regel være markeret ”Annonce” – dette er AdWords.
 • Opsætning, udformning og drift af nyhedsbreve
 • Samarbejde med online medier
 • Kontakt til relevante bloggere

Du vælger selv, om du ønsker support til alle emner eller blot enkelte.

Sociale Medier

Brugen af sociale medier er fortsat stigende. Det kan derfor være en effektiv vej til at skabe og vedligeholde værdifulde relationer til din målgruppen – hvis du bruger dem rigtigt.

Din kommunikation på de sociale medier skal skabe værdi for din målgruppe. Gør den ikke det, bliver det blot støj i dagligdagen, og dine budskaber risikerer at forsvinde i mængden.

Vi tilbyder strategisk rådgivning, planlægning samt vedligeholdelse af aktiviteter på de sociale medier. Udover at skabe aktiviteter med værdi for målgruppen, har vi fokus på at skabe sammenhæng på tværs af de forskellige sociale medier.

Branding: Hvad vil I særligt kendes på?

Vi hjælper jeg med den skarpe prioritering af jeres kernefortælling, positionering og det, I særligt vil fremhæve i jeres branding.

Branding handler om at arbejde med afsæt i de særtræk, der skiller jeres brand fra jeres konkurrenter og at omsætte dem til prioriterede indsatser i markedet i tråd med jeres branding.

Vi hjælper jer til et strategisk overblik over jeres samlede brand. Typisk løser vi det i en workshop, hvor vi kortslutter alle kommandolinjer og sammen med jer får styr på jeres kernefortælling og den helt skarpe grund til, at I eksisterer som virksomhed.

Når kernefortællingen er på plads, vil den være styrende for jeres prioritering af kommunikation, produkter, services og jeres visuelle sprog. Det giver et fælles blik på selve motoren i jeres branding. Resultatet er, at vi endnu bedre kan tilrettelægge en optimal udrulning af jeres kommunikation og indsatser.

Strategi: Hvor er jeres virksomhed i dag, og hvor skal den være i morgen?

Vi hjælper jer gennem de relevante strategiske overvejelser og valgmuligheder, der sætter retning mod et klart mål.

Strategi handler om at være skarp på sit udgangspunkt.
En vigtig forudsætninger for en god strategi er en grundig kortlægning af, hvor jeres virksomhed er i dag. Egentlig er det sund fornuft, men den grundlæggende analyse springes tit over i ønsket om at komme hurtigt videre.

Et overblik over udgangspunktet med en vurdering af, hvad der virker, hvad der ikke virker og hvad der er værd at tage med videre, er et godt sted at starte. Det er her, vi sammen med jer definerer selve grunden til, at virksomheden skal flytte sig. Det giver et fælles fokus.

Uden et klart mål er alle retninger lige gode.
Der skal være et klart og tydeligt mål for, hvor jeres virksomhed skal bevæge sig hen i fremtiden. Pointen er, at det er lettere at få medarbejderne med, når målet er tydeligt. Og bedre endnu: et klart mål gør det ulige lettere at definere de enkelte trin på vejen derhen.

I denne fase hjælper vi jer med at arbejde med vurdering og fintuning af det endelige mål.

Gennem tiden har vi hjulpet små lokale virksomheder med at øge kendskabsgraden, mellemstore virksomheder i vækstperioder med mangel på medarbejdere samt store virksomheder med opkøb og fusioner.

Politikere får ikke åbenbaringer – de får oplysninger

Den danske stat fylder meget i virksomheders arbejde, og det er sjældent, at der går en dag uden, at man i den private sektor er i berøring med staten – hvad end det er, at man giver tilbud på et udbud, betaler sin skat eller transporterer sine vare på offentlige veje. De mange daglige interaktioner med staten har sine rødder i en dynamisk og til tider kompliceret lovgivning, der konstant er i udvikling.

I alle lovgivningsprocesserne er der mange forskellige aktører, som søger at fremme netop deres dagsorden. Når mange stemmer taler, høres kun støj; det kræver derfor, at man grundigt overvejer sine argumenter inden man begynder at lobbye og advokere for en sag. Som bureau kan vi hjælpe jer med at give de tekniske detaljer en politisk dimension, så netop jeres sag bliver hørt.

Alt dette er noget vores dygtige medarbejdere står klar til at hjælpe med, hvis du oplever at lovgivningen begrænser eller skader din virksomhed. Bureauets bredspektrede kompetencefelt betyder, at vores kommunikationsafdeling står klar med assisterende værktøjer, hvilket gør, at vi kan tilbyde en række forskellige strategiske indgangsvinkler

Teamets kompetencer

Vores public affairs team består af en række konsulenter og seniorkonsulenter, der alle har meget erfaring med det politiske liv både i folketinget, regionsråd, byråd, store danske selskaber og forvaltningen.

Teamet har et bredt spektrum af faglige kompetencer og har uddannelser indenfor jura, statskundskab, økonomi og filosofi.

Strategisk værktøjskasse

En Public Affairs indsats bygges op af en række forskellige strategiske elementer alt efter opgavens udformning og tidsramme. Hvad end der er tale om en hastende sag i forhold til en konkret politisk udvikling, en monitering af den politisk tilstand inden for en bestemt sektor eller en indsats for at større lovændringer på længere sigt, arbejder teamet målrettet for at skabe gode resultater, gennem dialog, faglighed og netværk. Forløbene kan variere meget, og en grundig drøftelse og forventningsafstemning – samt udvælgelse af de rigtige kompetencer og ressourcer før igangsættelse af samarbejdet – er afgørende for en positiv oplevelse.

Etiske aspekter

Vi handler altid med udgangspunkt DI Rådgiverne og Public Relations Branchen principper for god lobbyisme, for at beskytte kundens- og egen troværdighed. Vores arbejde udføres altid med respekt for de demokratiske processer, og vi efter at finde de samfundsnyttige elementer i netop jeres sag.

Videoproduktion – nå ud til potentielle kunder med et visuelt univers

I starten af 2017 blev der set 100 millioner timers video hver dag på Facebook. Har du en video på din hjemmeside, forlænger du i gennemsnit brugeres besøgstid med 54%. Det vidner om, at video er en utrolig populær kommunikationsform – både på sociale medier og hjemmesider.

Men en video er ikke bare en video. Kvaliteten skal være i orden. Vinklen skal være rigtig. Budskab skal være gennemtænkt. Og så må den ikke være for lang. Der er altså mange ting at holde styr på, når du planlægger den perfekte video – og dét kan vi hjælpe med!

Vi hjælper med hele processen – lige fra idéudvikling, og manuskriptudarbejdning til optagelse, redigering og udvikling af undertekster.

Vil du selv give dig i kast med rollen som filminstruktør – om det er med professionelt kamera eller mobiltelefonen – kan vi naturligvis også hjælpe her. Vi guider dig til de bedste billedløsninger og redigerer herefter optagelserne, så dit arbejde kommer til sin ret og fremstår i høj kvalitet.

Vi tilbyder

Som en del af vores videopakke tilbyder vi:

 • Manuskriptudarbejdelse
 • Optagelse
 • Redigering
 • Speak
 • Undertekster og udvælgelse af relevante kanaler