Magasiner

Bureauet udvikler og producerer en række magasiner – enten i totalentreprise, hvor bureauet leverer turn-key magasin med ansvar for hele processen – eller i partnerskaber med kunder og andre aktører, hvor bureauet løser udvalgte opgaver inden for konceptudvikling, målgruppe-identifikation og løbende kalibrering i modtagerdatabase, journalistisk tekst, redaktions- eller redaktørrolle, fotos, grafisk design og opsætning, tryk og distribution samt annoncesalg og formidling.

Magasinet ArbejdsmiljøNET

Bureauet er både kommunikationsbureau og sekretariat for foreningen, der er en netværksorganisation for arbejdsmiljøprofessionelle på A-siden i både offentlige og private virksomheder.

Magasinet ArbejdsmiljøNET udkommer en gang i kvartalet og bureauet løser opgaven i totalentreprise. Hvis du vil markedsføre dig over for foreningens medlemmer, kan du annoncere i magasinet, på hjemmesiden og i nyhedsbreve samt på den årlige konference ved en stand og i udstillerkataloget.

Landinspektøren

Lindskov er bureau for Den danske Landinspektørforening og løser i samarbejde med sekretariatet alle opgaver inden for kommunikation og interessevaretagelse.

Magasinet Landinspektøren udgives af foreningen selv, der også står for selve bladproduktion og indhold, mens bureauet varetager annoncesalget såvel for magasinet som for DdLs interne nyhedsbrev.

Hvis du vil markedsføre dig over for foreningens medlemmer, kan du annoncere i magasinet, på hjemmesiden og i deres nyhedsbreve.

GLAS

Lindskov er bureau for Glarmesterlauget i Danmark og løser i samarbejde med sekretariatet alle opgaver inden for kommunikation og interessevaretagelse. Magasinet GLAS udgives af Glasteknisk forening, der består af Glarmesterlauget og en række producenter og udførere inden for glasløsninger. Bureauet indgår i magasinets redaktion og forestår grafisk opsætning, produktionsstyring, tryk og distribution samt kalibrering af modtagerdatabasen. Herudover forestår bureauet annoncesalget til magasinet.

Hvis du vil markedsføre dig over for landets glarmestre samt over for modtagergrupperne, der består af arkitekter, rådgivende ingeniører, bygherrer, pensionskasser og investorer samt andre aktører inden for byggeriet, kan du med fordel annoncere i magasinet GLAS, der udkommer en gang i kvartalet i 5.500 eksemplarer.

TRÆ

Lindskov er bureau for Træsektionen i DI Byggeri og løser i samarbejde med sekretariatet alle opgaver inden for kommunikation og profilering. Magasinet TRÆ udføres i hovedentreprise, hvor bureauet forestår konceptudvikling, indgår i magasinets redaktion og forestår grafisk opsætning og produktionsstyring samt indlevering til tryk og distribution, som Træsektionen selv står for i koordinering med andre sektioner, der sender ud til målgrupperne.

Der er en ekstern partner på til annoncesalg, men bureauet formidler gerne kontakt. Hvis du vil markedsføre dig over for landets tømrer- og snedkermestre samt over for modtagergrupperne, der består af arkitekter, rådgivende ingeniører, bygherrer, pensionskasser og investorer samt andre aktører inden for byggeriet, kan du med fordel annoncere i magasinet TRÆ, der udkommer en gang i kvartalet i 3.500 eksemplarer.

TRÆ-Nyt

Lindskov er bureau for Træsektionen i DI Byggeri og løser i samarbejde med sekretariatet alle opgaver inden for kommunikation og profilering. Nyhedsbrevet TRÆ-nyt udføres i hovedentreprise, hvor bureauet forestår konceptudvikling, redaktionelt indhold, grafisk opsætning og produktionsstyring samt indlevering til tryk og distribution, som Træsektionen selv står for.

Der er en ekstern partner på til annoncesalg, men bureauet formidler gerne kontakt. Hvis du vil markedsføre dig over for landets tømrer- og snedkermestre, kan du med fordel annoncere i magasinet TRÆ, der udkommer en gang i kvartalet i 2.800 eksemplarer.

Business Roskilde

Det er vores søsterbureau PR Konsortiet, der oprindeligt har udviklet og produceret det eksklusive erhvervsmagasin BusinessRoskilde. PR Konsortiet blev en del af Power of the Pen bureaugruppen i 2017, og vi bistår vores kolleger og de eksterne samarbejdspartnere med ressourcer, netværk og funding.

Magasinet er 100 % annoncefinansieret og kommer som udgangspunkt to gange årligt – forår og efterår. Annoncesalget forestås af eksterne samarbejdspartnere, der også indgår i redaktionen. Gennem tiden har det været nogle af de lokale erhvervsforeninger som Roskilde Handel, Erhvervsforum Roskilde og Coro Colab Roskilde afhængigt af tema.

Hvis du har en god historie eller ønsker at markedsføre dig over for det lokale erhvervsliv og målgrupperne, formidler vi gerne kontakt til relevante nøglepersoner i forbindelse med de kommende udgivelser.