Bæredygtige råvarer – sund fornuft eller hysteri?

Som forbrugere i Danmark har vi vænnet os til billige råvarer året rundt, men det er ikke særlig bæredygtigt fx at transportere varer fra hele verden til Danmark året rundt. Hvordan kan vi påvirke virksomheder og forbrugere til at tænke i gode råvarer, der er i sæson? Hvem har ansvaret for det – og hvor starter vi henne?
Har de madprofessionelle et ansvar og en pligt til at fortælle danskerne, at vi alle skal se på, hvor varerne kommer fra, og at vi skal bruge de varer, som er i sæson? Kunne man udfordre forbrugerne og ”ramme” dem med nogle sæsonvarer sammen med nogle budskaber om bæredygtighed?
Madproduktion og klima hænger uløseligt sammen. Når klimadebatten sættes sammen med mad, er der mange modsatrettede synpunkter. Kan producenter og forbrugere lære noget af hinanden? Og hvor batter det mest – i de private hjem eller i storkøkkenerne på vores arbejdspladser?

Paneldeltagere:

  • Mogens Werge, chef for CSR og Public Affairs, Dagrofa
  • Mikkel Hesselager, kok, Spis min gris
  • Selina Juul, stifter og bestyrelsesformand, Stop spild af mad
  • Søren Kanne, divisionschef, Food by COOR
  • Thomas Roland, Chef for CSR, COOP Danmark

Moderator: Lars Lindskov

Torsdag kl. 14-15