Fra langtidsledig til værdifuld medarbejder

Er der rummelighed nok på arbejdsmarkedet, så vi får alle gode kræfter med i fællesskabet?

Hvordan sikrer vi, at virksomhederne og de kommunale systemer samarbejder om at få alle i job – også dem, der længe har stået ”på kanten” af arbejdsmarkedet?
Erfaringerne viser, at inklusion af fx langtidsledige kræver ekstra ressourcer, men erfaringer viser også at med den rigtige indsats kan alle blive værdifulde og loyale medarbejdere for virksomhederne, hvis de får en chance. Hos den ansatte giver det selvtillid og arbejdsglæde at gå fra passiv forsørgelse til selv-forsørgelse. Når det giver stor værdi for medarbejderen, for virksomheden og for samfundet, hvad skal der så til, for at vi i endnu højere grad etablerer et tæt samarbejde mellem offentlige og private virksomheder, så endnu flere bringes ud af passiv forsørgelse og i stedet får en reel chance på arbejdsmarkedet?

Paneldeltagere:

  • Flemming Storgaard, kommunaldirektør, Ikast-Brande Kommune 
  • Jørgen Utzon, adm. direktør, COOR 
  • Morten Schou Andersen
  • Jane Egholm, konsulent, 3F
  • Stine Pilegaard Jespersen, underdirektør, Dansk Erhverv 

Moderator: Lars Lindskov

Torsdag kl. 12-13