Billige boliger – hvor er værdigheden?

Det har længe i f.eks. Københavns kommune været et udtalt ønske om at fremme nybyggeri af billige boliger. Hvad forhindrer at det sker i virkeligheden? Er det statens anlægsloft? Er det implementeringen af EU’s udbudsdirektiv i Danmark? Er det konkurrencevilkårene på byggemarkedet? Eller er det blot et spørgsmål om forskellige politiske prioriteringer, der lægger hindringer i vejen for at flere kan få råd til at bosætte sig i de større byer.
Uanset hvad der lægger hindringer i vejen står et spørgsmål tilbage, nemlig om vi har presset prisen så meget at kvaliteten efterlader et byggeri vi ikke kan være bekendt. Hvem står på mål for om vi også kan være resultatet af ”de billige boliger” bekendt?

Paneldeltagere:

  • Cecilia Lonning-Skovgaard, beskæftigelses- og integrationsborgmester, Københavns Kommune
  • Frank Jensen, overborgmester, Københavns Kommune
  • Hans-Bo Hyldig, adm. direktør, FB Gruppen
  • Bo Jørgensen, adm. direktør, Boligselskabet Sjælland

Moderator: Marie Kraul, journalist, Politiken

Fredag kl. 11-12