Med fokus på at intensivere og optimere en bred vifte af kommunikationsdiscipliner for ArbejdsmiljøNET er bureauet ansvarlig for at sprede budskabet om det gode arbejdsmiljø for de danske arbejdsmiljøansvarlige

ArbejdsmiljøNET er foreningen for danske virksomheders arbejdsmiljøprofessionelle – og de har til formål at videregive faglig viden, erfaring og metodeudvikling. Derfor interagerer de med medlemmer gennem flere forskellige platforme og medier.

Siden efteråret 2017 har bureauet været ansvarlig for at udvikle og producere PR, nyhedsbreve, magasiner, sociale medier, webinarer og konferencer for foreningen. I 2020 blev bureauet også ansvarlig for foreningens sekretaritat med henblik på at optimere ArbejdsmiljøNETs medlemsservice og økonomi.

Gennemgribende forandringer

Bureauet har siden samarbejdets start haft fokus på at implementere en række nye tiltag samt forbedre eksisterende for at skabe en mere professionel og lettilgængelig kommunikation til både nuværende og nye medlemmer.

Nyt look og koncept for medlemsmagasiner

Bureauet er ansvarlig for fire årlige udgivelser af ArbejdsmiljøNETs medlemsmagasin. Med varierende og tilpassede temaer er bureauet ansvarlig for konceptudvikling, redaktionel plan, udarbejdelse af artikler, design, opsætning og produktion af magasiner.

Siden bureauet overtog kommunikationsopgaven hos ArbejdsmiljøNET er et helt nyt design og look udviklet til magasinerne – og temaerne har de seneste år blandt andet været work-life-balance, fysisk og psykisk arbejdsmiljø, arbejde under corona og meget mere.

Større tilstedeværelse

Med fokus på en større tilstedeværelse hos de arbejdsmiljøprofessionelle i Danmark har bureauet intensiveret brugen af PR og sociale medier samt styrket foreningens medlemskommunikation gennem kontinuerlig udsendelse af nyhedsbreve. Senest har bureauet udviklet koncept og oplægsrække og implementeret afholdelsen af digitale webinarer. Et tiltag, der har haft positiv genklang blandt medlemmerne, hvoraf ca. 2/3 deltager hver gang.

I kommunikationen er der gennemgående fokus på at skabe værdiskabende indhold, hvor der videregives faglig viden, som kan hjælpe og inspirere landets arbejdsmiljøprofessionelle og virksomheder.