Offentligt-privat samarbejde – en umulighed eller en trylleformular?

Offentligt-privat samarbejde indeholder af indlysende grunde store potentialer. De bedste sider hos private og offentlige virksomheder kan styrkes, og de svageste sider kan minimeres. Men vi må konstatere, at de helt store succeser endnu lader vente på sig. Hør om muligheder og barrierer i offentligt-privat samarbejde.

Praktisk information

Hvor: Hos jer
Hvornår: Når det passer jer
Tilmelding: ave@lindskov.com
Pris: kr. 5.000,00 + moms

OM OPLÆGSHOLDEREN

Seniorkonsulent Allan Vendelbo

Allan Vendelbo er uddannet cand scient i humangeografi og har mere end 25 års ledelseserfaring fra den private og offentlige sektor.

Han har været leder af KL’s konsulentenhed, han har været direktør og parter i en privat konsulentvirksomhed, han har været kommunaldirektør i fire kommuner – senest Greve, og endelig har han været salgs- og marketingsdirektør i SKI (Statens og Kommunernes Indkøbsservice).

Han har således indgående kendskab til beslutningsprocesser i offentlige virksomheder, ligesom hans viden om ledelse og organisation er bred. Endelig har han spidskompetencer i forhold til samhandel og samarbejde mellem offentlige og private virksomheder – hvad enten det drejer sig om outsourcing eller andre former for privat offentlig samarbejde.