Dele af Solrød ligger i et område, der er i særlig risiko for at blive oversvømmet. Derfor har Solrød Kommune iværksat et større kystsikringsprojekt, der skal sikre borgerne og området mod oversvømmelser.

Finansieringen af kystsikringen fordeles, ifølge loven, blandt de ejere af fast ejendom, der opnår beskyttelse.

Udfordringen for Solrød Kommune var derfor at få informeret kommunens borgere om nødvendigheden af kystsikringen, og forklaret planerne og det økonomiske aspekt.

processen

Formålet med konceptet var, at den relevante information nåede ud til målgruppen og gav den nødvendige forståelse for projektet.

Historien om kystsikringsprojektet er kompliceret, fordi en stor del af den handler om ukonkrete ting som mulig oversvømmelse og matematiske beregninger. For at fange og fastholde målgruppens opmærksomhed, valgte vi derfor et videokoncept, fordi den visuelle forklaring ville sørge for, at materialet blev mere interessant og nemmere at forstå.

Det var nødvendigt at søge ekspertviden om stoffet for at kunne omforme det tunge stof til den rigtige historie om projektet. Jo mere kompliceret stoffet er, jo skarpere og mere konkret er formidlingen af det nødt til at være. Derfor gennemgik vi Rambølls tekniske projektbeskrivelsesrapport med henblik på at få så omfangsrig en viden om projektet som muligt.

For at være synlig med de rigtige budskaber, som skaber værdi for målgruppen, er det vigtigt at vide præcis hvad, der skal kommunikeres – det vil sige det centrale – kort og præcist. Derfor udarbejdede vi efterfølgende et storyboard for hver scene i videoerne og et manuskript for speaken, så intet uovervejet risikerede at stå i vejen for målgruppens forståelse.

Da informationsmaterialet er kompliceret og svært, var det ekstra vigtigt at skabe noget bevægelse og flow i videoerne, så målgruppen ikke faldt fra undervejs i videoen. Hvis kommunikationen skal lykkes, er det vigtigt, at målgruppen fastholdes og er i stand til at identificere sig med området og projektet.

Derfor valgte vi at benytte droneoptagelser over den pågældende kyststrækning, og de åer og veje, der kan oversvømmes. Borgerne kan bedre identificere sig med planerne, når de konkret kan se, hvordan deres lokalområde bliver berørt. Derudover gør bevægelse af vand i åen og gående på stranden, at budskabet bliver mere levende, og at videoen dermed nemmere kan fastholde borgerne.

Speaken, der omhandler tekniske spørgsmål og beregninger, er beriget med grafiske elementer, der for overskueligheden tegner både hvordan, kystsikringen vil virke, og hvordan egenbetalingen beregnes.

HVEM SKAL BETALE?

Kysten skal sikres, men hvem skal betale for det? Her forklares udregningen af egenbetalingerne gennem en grafisk gennemgang.

NÅR KYSTEN OVERSVØMMES…

Når kysten oversvømmes, går det ud over en række husejere. Videoen viser gennem animation, hvor kysten oversvømmes og hvilke områder, der bliver ramt. Samtidig giver den en tidshorisont for kystsikringen.

HVad gør vI ved det?

Kystsikringsprojektet består af flere tiltag. Videoen viser gennem en animation sluserne, der skal opsættes, og hvordan kystsikringsløsningerne vil virke.